Vertikaly.cz - výškové práce

Rumunská 14 - kompletní rekonstrukce

Fasáda byla v devadesátých letech poškozena nevhodně zvoleným akrylátovým nátěrem, nekvalitní štuk byl popraskaný, odpadávaly celé kusy jádrové omítky.

Na základě sondáže stavu fasády jsme majiteli domu doporučili následný postup rekonstrukce: 
  • Mechanické odstranění nesoudržných částí omítky
  • Očištění fasády tlakovou vodou
  • Zakrytí rámů oken
  • Opravy jádrové omítky
  • Vyštukování opravených míst 
  • Nátěr mikroarmovanou penetrací JUB Revitalprimer (oprava prasklin v původní štukové omítkce)
  • Dvě vrstvy fasádní barvy JUB - Nanoxilcolor.
  • Nátěr spodní části domu anigrafitti prevencí Barbakan
Vzhledem k tomu, že se dům nachází na rušné křižovatce v centru Prahy jsme použili novinku - fasádní barvu JUB Nanoxilcolor se samočistící schopností. 
 
 
Realizace jaro/léto 2013.