Vertikaly.cz - výškové práce

Nám. Jiřího z Lobkovic 2 - celková oprava

Oprava a nátěr fasády bytového domu na Vinohradech. Římsu bohužel opravovali nějací kolegové "výškaři" před námi. Bylo nutné otlouci opravy až na cihlu a udělat vše znovu. Rovně. Fasáda je ošetřena základním nátěrem SilicatePrimer a natřena barvou Revitalcolor Silicate.

Po opravě fasády následoval nátěr parapetů a svodů. Dům je ve spodní části chráněn proti grafitti prostředkem Barbakan.

Realizace - podzim 2011