Vertikaly.cz - výškové práce

Keplerova 14, Praha 1

Kompletní oprava dvorní i uliční fasády historického domu:

  • stratigrafický průzkum a určení vhodné barevnosti fasády - v koordinaci s NPÚ
  • mechanické odstranění nesoudržných částí fasády
  • omytí tlakovou vodou (nízký tlak)
  • opravy vápennou jádrovou omítkou určenou pro historické objekty
  • obnovení chybějících částí říms, bosáží
  • vyštukování vápenným štukem
  • dvě vrstvy nátěru vápennou fasádní barvou
  • realizace na podzim 2015

Vápenný systém (omítky, štuky, barvy) vyrobil:


 

Materiál dodal: