Vertikaly.cz - výškové práce

Kafkova 24 - Praha 6

Oprava fasády z dvacátých let dvacátého století:

  • stratigrafický průzkum a určení vhodné barevnosti fasády - v koordinaci s NPÚ
  • vybourání betonového chodníku a výměna prasklého potrubí
  • vložení nopové fólie k patě domu, štěrkový zásyp a nový chodník
  • mechanické odstranění nesoudržných částí fasády
  • omytí tlakovou vodou (nízký tlak)
  • výměna poškozených klempířských prvků (parapety, svody, část okapu)
  • opravy vápennou jádrovou omítkou
  • penetrace
  • dvě vrstvy nátěru silikátovou fasádní barvou
  • realizace na podzim 2015

Materiál vyrobil:

A dodal: