Vertikaly.cz - výškové práce

Plzeňská 96 - oprava fasády a nátěr

Kompletní oprava uliční fasády:

  • otryskání nevhodného akrylátového nátěru
  • sanační omítka soklu
  • mechanické odstranění nesoudržných částí fasády
  • omytí tlakovou vodou
  • výměna klempířských prvků římsy
  • opravy vápennou omítkou určenou pro historické objekty
  • obnovení chybějících částí říms, bosáží
  • vyštukování vápenným štukem
  • dvě vrstvy nátěru silikátovou fasádní barvou
  • realizace v létě 2017
 

Vápenný systém (omítky, štuky, barvy) vyrobil:

 

 

Materiál dodal: