Vertikaly.cz - výškové práce

Oprava římsy - Na Malovance

Firma, která opravovala fasádu před námi, zvětralou římsu pouze natřela. Římsa pochopitelně po čase odpadla. Bylo nutné odstranit zvětralou omítku až na zdivo a římsu vyrobit znovu.