Vertikaly.cz - výškové práce

8. listopadu 62, Břevnov.

Oprava střechy nad podkrovním bytem, do kterého zatékalo.

Problém byl způsobený dvěma faktory:

1) nevhodně zvolená krytina vzhledem k malému spádu střechy - pod tašky zafoukávala voda a sníh

2) poškozená fólie pod střechou  (viníkem pravděpodobně kuna)

Zvolili jsme řešení spočívající v novém záklopu z OSB desek, pojistné hydroizolaci z materiálu Glastek Sticker, novém laťování a zakrytí původní krytinou.

Realizace - 2010.